Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że rozpoczęliśmy realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Będzie on trwał do końca grudnia 2022 r.

Program jest bezpłatny i skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Walim w wieku 65+ którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program finansowany jest w całości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programu w ramach II Modułu otrzymał łącznie kwotę 33.896,55  zł.

W ramach Modułu II:

35 seniorów 65+ z terenu Gminy Walim  skorzysta z bezpłatnej opaski bezpieczeństwa, która jest nowoczesną formą monitorowania czynności życiowych seniora oraz komunikacji  z seniorem. Wyposażona jest w: przycisk bezpieczeństwa SOS, dwustronną komunikację głosową, monitoring pulsu, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski i lokalizator GPS.

Seniorzy będą mogli skorzystać z opaski bezpieczeństwa i usługi teleopieki BEZPŁATNIE.

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji programu:

  • Pani Edyta Kowalska, tel. kontaktowy w godzinach pracy ośrodka 748443924;
  • Krzysztof Karwowski, tel. kontaktowy w godzinach pracy ośrodka 661228631.

 

Pliki do pobrania:

  1. Program ,, Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022
  2. Informator ,,Korpus Wsparcia Seniora”