W dniu 03.01.2022 r. ogłoszono ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 20 stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce Dodatek osłonowy