Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, spraw administracyjnych została wybrana Pani Barbara Dobroć, zam. Wałbrzychu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: w wyniku procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, spraw administracyjnych, aplikację złożyły 3 kandydatki, które spełniały wymogi formalne. Pani Barbara Dobroć wykazała się podczas testu i rozmowy rekrutacyjnej odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, co zdecydowało o zatrudnieniu.