W wyniku procedury naboru na stanowisko Asystenta Rodziny, aplikację złożyło 2 kandydatów spełniających wymogi formalne.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne:

  1. Artur Dziedzic, zam. w Wałbrzychu;
  2. Krzysztof Karwowski, zam. w Głuszycy.