15 maja br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu w ramach projektu socjalnego przygotowanego przez asystenta rodziny Pana Radosława Szandurskiego, ruszył Program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Działaniami projektu zostało objętych 15 osób, którzy będą uczestniczyli w 10 cotygodniowych spotkaniach. Celem głównym jest zmiana postaw wychowawczych wobec dzieci. Poprzez uczestnictwo rodzice nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu dobrych praktyk wychowawczych, w zamyśle poznają terminologię „granic w pedagogice”, nauczą się je stawiać, rozróżniać i kształtować u dzieci. Poruszane tematy dotyczą również uczuć, ich powstawania i mechanizmów, które nimi sterują. Uczestnicy po zakończeniu Warsztatów otrzymają wiedzę, dzięki której będą mogli zmotywować dziecko do działania w taki sposób, aby było to korzystne dla obu stron. Tematyka zmusi do rozważenia sensu karania, pozwoli na nabycie nowych umiejętności wyciągania konsekwencji, a uczestnicy podczas warsztatów zorientują się jaką rolę w rodzinie pełnią ich dzieci i dla czego. Zakres poruszanych tematów obejmuje większość etapów rozwojowych dzieci.


Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” burzy powszechne poglądy społeczne lecz zaciekawia, wywołuje kontrowersje ale objaśnia. Nie jest nauką „bezstresowego wychowania” lecz ukazując konkretne techniki pozwala na nabycie umiejętności, które zostaną przekazane kolejnym pokoleniom.

Jeśli po zakończeniu projektu będą kolejne chętne osoby, przewidujemy drugą edycję programu. Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z asystentem rodziny Radosławem Szandurskim 74 845 76 50.