Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od dnia 1 maja 2021 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego OPS. Dotychczasowy rachunek bankowy będzie funkcjonował do dnia 30 czerwca 2021 r. Obecnie jednostka będzie obsługiwana przez Bank Millennium S.A., najbliższa palcówka banku mieści się w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 15A.

Numer nowego rachunku bankowego podstawowego:

82 1160 2202 0000 0004 9000 8699

Numer nowego rachunku bankowego dla wpłat komorniczych i dłużników alimentacyjnych:

81 1160 2202 0000 0004 9000 8814