Od ogłoszenia stanu epidemicznego minął już rok. Liczne zmiany i ograniczenie wprowadzone do życia codziennego mogły drastycznie wpłynąć na sytuację ofiar przemocy domowej. Wspólne zamieszkiwanie ofiary i sprawcy przemocy domowej jest w obecnym stanie sytuacją niezwykle trudną. Przemoc domowa w czasie pandemii.

Nie czekaj, zwróć się o pomoc!

  • Policja – tel. 997 lub 112
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu, ul. Długa 8, 58 – 320 Walim tel. 74 8457 650

O problemie możesz porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

  • Niebieska Linia Telefoniczna Poradnia Prawna 22 668 70 00
  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz skorzystać z:

  • bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  • pomocy Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Ponadto osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Twój Parasol. Aplikacja umożliwia dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak również możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. Ponadto „Twój Parasol” zawiera materiały edukacyjne, umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później. "Twój parasol" przypomina program informujący o pogodzie, jaki niemal każdy ma na swoim smartfonie. Jednak po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzi się do ukrytej części programu. Aplikacja działa w czterech państwach (Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy), i jest dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim. Powstała w związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.: "Rights, Equality and Citizenship Programme". Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com.