Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr Fk.2111 – 2/2020 dot. Świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Walim dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w 2021r., wybrana została oferta złożona przez:
Zakład Usług Opiekuńczych „RUT” Bogumił Szymański
- ze stawką 25,50 zł za realizację 1 godziny usług opiekuńczych.

Ofertę złożył jeden wykonawca:
1. Zakład Usług Opiekuńczych „RUT” Bogumił Szymański ze stawką 25,50zł za realizację 1 godziny usług opiekuńczych.usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania