Z uwagi na istniejącą sytuację i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Seniorów 70+ z terenu Gminy Walim, którzy zdecydują się pozostać w domu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym, nt. Programu Solidarnościowego „Wspieraj Seniora".

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów - artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych np. opłacenie rachunków), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu.

Pomoc w postaci usług, np. załatwienia spraw urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

Seniorzy zainteresowani pomocą, szczególnie osoby samotne, mogą szukać wsparcia na dwa sposoby. Pierwsza opcja to kontakt przez infolinię pod numerem 22 505 11 11, przez którą osoba informuje o swoich potrzebach. Następnie pracownicy infolinii odsyłają sprawę z numerem telefonu do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Druga opcja to kontakt seniora bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu pod numerem 74 845 76 50. W obu przypadkach po weryfikacji potrzeb, OPS przypisuje seniorowi wolontariusza.

W ślad za uruchomieniem programu poszukujemy pełnoletnich wolontariuszy, którzy zaangażują się w niesienie pomocy osobom starszym. Osoby chętne prosimy o kontakt pod numerem telefonu 74 845 76 50.

OPS w Walimiu czeka na zgłoszenia zarówno od Seniorów jaki wolontariuszy, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 12:00, w piątki do godziny 11:00.

Dbajmy o siebie wzajemnie