W okresie letnim, na stronie www.walim.pl   Gmina Walim publikowała informacje, jak prawidłowo segregować odpady komunalne.  Prawidłowa segregacja jest konieczna, ponieważ  przepisy prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, nie przewidują możliwości jej braku. Takie przepisy w naszej gminie obowiązują od stycznia 2020 r.

W dniach 23-24 września, na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 poz. z późn. zm.), oraz na podstawie §6 Uchwały NR XII/113/2019 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim, na nieruchomościach zamieszkałych została przeprowadzona kontrola pojemników na odpady zmieszane.

Wyniki kontroli są zatrważające. Okazało się, że wielu mieszkańców naszej gminy nie prowadzi  prawidłowej segregacji odpadów, a co za tym idzie, nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.  W trakcie kontroli stwierdzono, że do  pojemników na odpady zmieszane ciągle trafiają odpady opakowaniowe, metale, plastik, opakowania szklane, papier,   a nawet części samochodowe, opakowania po olejach silnikowych  i gruz budowlany.  I co najgorsze, wydaje się, że nikomu to nie przeszkadza. Nieprawda! Za nieprawidłowe posortowanie odpadów musimy zapłacić. Dlatego przestrzegamy  przed nieprawidłową segregacją. Kontrole przeprowadzane na nieruchomościach zostaną powtórzone. W przypadku, kiedy na  kontrolowanej nieruchomości  po raz kolejny udokumentowana zostanie niewłaściwa segregacja , decyzją Wójta Gminy Walim zostanie naliczona opłata podwyższona za odbiór  odpadów komunalnych  w wysokości 50 zł za osobę.

Wszelkich informacji związanych z segregacją odpadów komunalnych, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Walimiu, tel. 748494359
Poniżej jeszcze raz przypominamy zasady segregacji odpadów komunalnych :

INSTRUKCJA SEGREGACJI ŚMIECI do pobrania