Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent Rodziny została wybrana Pani Magdalena Korościk zamieszkała w Wałbrzychu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 1 kandydat spełniający wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Magdalena Korościk wykazała się znajomością zagadnień na aplikowane stanowisko.