Epidemia koronawirusa spowodowała widoczne zmiany w naszym życiu codziennym. Zamknięte szkoły, przedszkola, zakłady pracy, ograniczenia w dostępie do różnych instytucji, w sklepach kolejki, ograniczenia w poruszaniu się, to wszystko spowodowało, że czujemy ogólny strach i niepokój. Wszechobecna kwarantanna, nawet jeżeli nie jest przymusowa to jednak jest przez obywateli stosowana, przebywanie non stop w domach wszystkich członków rodziny,  sprzyja rozwojowi niepoprawnych zachowań międzyludzkich  czy sytuacji konfliktowych. Często podczas domowej kwarantanny ludziom towarzyszy alkohol czy też przemoc domowa.

Każda sytuacja związana ze stosowaniem przemocy wiąże się z niebezpieczeństwem i narażenia naszego zdrowia i życia.

 

Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w dalszym ciągu można korzystać z pomocy i wsparcia psychologicznego oraz terapeuty ds. uzależnień, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Ośrodkiem  Pomocy Społecznej pod numerem telefonu  74 845 76 50  w godz.  od 7.30 do 15.30.

Ponadto cały czas działa  Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W chwili zagrożenia należy powiadomić:

  • Komisariat Policji 74/845 63 17, 997 lub 112  
  • Ośrodek Pomocy Społecznej  74/845 76 50

Jeśli przemocy domowej  doświadczają dzieci i młodzież  bądź  są jej świadkami – pomoc można uzyskać dzwoniąc na:

800 080 222 - całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

 

OSOBISTY PLAN AWARYJNY - zobacz co możesz zrobić jeśli doświadczasz przemocy domowej

 

JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY BĄDŹ JEJ DOŚWIADCZASZ   -  NIE BĄDŹ BIERNY REAGUJ !!!