Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje oo udzieleniu zamówienia  na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu gminy Walim”. Zobacz załącznik.