Aktualności

Informujemy, że w dniu 24.12.2015 r. (Wigilia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu będzie nieczynny.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Asystent Rodziny wybrana została Pani Renata Łuczak zamieszkała w Walimiu.

Uzasadnienie

Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dogłębną znajomością zagadnień, które wiążą się z obowiązkami na proponowanym stanowisku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

Zatrudnienie w ramach dotacji uzyskanych w związku z realizacją Resortowego "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej 58-320 Walim, ul. Długa 8

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.

Zobacz szczegóły... (format PDF, rozmiar 212KB)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2015 r. do godz. 12.00.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

Zatrudnienie w ramach dotacji uzyskanych w związku z realizacją Resortowego "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej 58-320 Walim, ul. Długa 8

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia od 09.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zobacz szczegóły... (format PDF, rozmiar 212KB)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2015 r. do godz. 12.00.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisku Asystent Rodziny wybrana została Pani Marta Skrzypecka zamieszkała w Walimiu.

Uzasadnienie

Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dogłębną znajomością zagadnień, które wiążą się z obowiązkami na proponowanym stanowisku.