Aktualności

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Maciak zamieszkała w Walimiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyła jedna kandydatka, która spełniała wszystkie wymagania formalne. Pani Monika Maciak wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko oraz wieloletnim doświadczeniem na równorzędnym stanowisku.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WALIMIU
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu przy ulicy Długiej 8

Zobacz szczegóły dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego (format PDF, rozmiar 190KB)

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka tj. ul. Długa 8, 58-320 Walim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że na stanowisko pracy: Pracownik socjalny, przesłano 1 aplikację, która nie spełnia wymogów formalnych.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Pracownik socjalny

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka tj. 58-320 Walim ul. Długa 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 r. do godz. 16:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Zobacz szczegółowy opis oraz wymagania na stanowisko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01 listopada 2017 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01 października 2017 r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8 lub pobrać przez internet.